Denný režim

Program v našom zariadení sa snažíme v prvom rade prispôsobiť individuálnym potrebám a záujmom detí. Preto počas dňa striedame pevne stanovené denné rituály, ako sú stolovanie, hygiena, spanie a pobyt vonku s tvorivými tématickými aktivitami, ktoré sa podľa potreby obmieňajú. Ide najmä hry spojené so spevom a tancom, pesničkami a básničkami, výtvarné a pohybové aktivity rôzneho charakteru. Pravidelne navštevujeme tiež soľnú jaskyňu, ktorá je hneď na prízemí pod nami a ktorá pomáha detičkám bojovať proti infekciám a prispieva k celkovej imunite detí. Pobyt detičiek u nás občas obohatíme pozvaním zábavných, ale aj "múdrych" ľudí :), ktoré detičkám vymyslia program, prípadne ich niečo aj naučia (spevácke, tanečné a pohybové zábavné programy, včelári, sokoliari či ukážky hipoterapie, policajného, hasičského alebo iného povolania)

7.00 - 8:30

Príchod detí do zariadenia, voľné hrové aktivity detí

8:30 - 9:00

Desiata

9:00 - 10:00

Edukačné aktivity, krúžky, hry a činnosti vzhľadom na vekovú štruktúru a počet detí

10:00 - 11:00

Pobyt vonku, v prípade nepriaznivého počasia náhradný program

11:30 - 12:00

Obed

12:00 - 12:30

Prezliekanie do pyžamka, osobná hygiena

12:30 - 14:30

Popoludňajší odpočinok

14:30 - 15:00

Olovrant

15:00 - 17:00

Hry a hrové činnosti, postupný odchod detí domov