O nás

Keďže fungujeme už zopár rokov, našimi rukami už prešlo veľa detičiek, mnohé z nich dokonca už zasadli do školských lavíc, kde ďalej rozvíjajú svoje schopnosti a učia sa nové veci. Začínali sme ako jasličky, no v súčasnosti už fungujeme aj ako škôlka, preto prijímame deti od 1 do 5 rokov. Naše zariadenie poskytuje deťom možnosť celodennej a poldennej starostlivosti. Maximálna kapacita nášho zariadenia je 20 detí, ktoré sú rozdelené do 2 tried na základe ich veku - do jaslí alebo do škôlky. Jasličkárov je vždy menej, keďže potrebujú individuálnejšiu starostlivosť ako škôlkari. Prevádzku zariadenia zabezpečujeme od 7.00 do 17.00 hod.

Naše zariadenie zabezpečí pre Vaše deti základné hygienické potreby. Každé dieťa má pridelenú vlastnú postieľku, vankúšik, paplónik, posteľnú bielizeň a menšie detičky aj podbradníčky. Samozrejmosťou sú plienky, vlhčené utierky a krém na zapareniny, takisto všetky hygienické, ale aj výtvarné potreby. Rodičia nachystajú dieťatku len veci nevyhnutné z hľadiska jeho osobných potrieb, ako sú pyžamo, prezúvky a náhradné veci na prezlečenie. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 • poskytujeme celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo vekovej kategórii od 1 do 5 rokov
 • okrem bežnej starostlivosti robíme s deťmi rôzne aktivity, k čomu nám slúžia naše herne a naša minitelocvičňa, v ktorej sa rady a veľa hýbeme :)
 • vymýšľame rôzne prekvapenia na sviatky, najmä na Vianoce, Veľkú noc či ku Dňu matiek a Dňu otcov, máme aj zábavné dni, ako napr. Žabkový deň, jesenný aj fašiangový karneval, Deň detí a na konci školského roka sa vždy výborne zabavíme spolu s ich rodičmi na záverečnej besiedke - JUNIÁLESE
 • niekoľkokrát v roku sa fotíme s profesionálnou fotografkou, ktorá fotí detičky, buď je to tématické fotenie (Vianoce, Veľká noc, karneval...) alebo profi fotenie portrétov vonku či s ateliérovým pozadím, ktoré vždy prinesie so sebou fotografka, ukážky takýchto fotiek máte k dispozícii v galérii
 • snažíme sa detičky viesť k samostatnosti, najmä čo sa týka obliekania, stolovania, toalety (vrátane odúčania od plienok u najmenších detí) a prípravy predškolákov na školské povinnosti a aktivity, trénujeme preto najmä jemnú motoriku, ktorá je nevyhnutná pre ich ďalší psychický, fyzický a kognitívny vývin
 • rozvíjame slovnú zásobu detí v slovenskom jazyku, čo je pre nich prvoradé, keďže v útlom veku detí je nevyhnutná jazyková príprava v ich rodnom jazyku, preto sa snažíme detičky učiť rôzne básničky, pesničky, riekanky, veršovačky, kolektívne hry a rytmické pohybové cvičenia s rýmovaným slovom v slovenčine
 • u starších detí praktizujeme výučbu angličtiny, ktorú ich učí profesionálna lektorka angličtiny, samozrejme so zameraním na výučbu cudzích jazykov u detí predškolského veku, a teda učia sa hravou formou prostredníctvom spievania pesničiek a hraním rôznych hier, čím získajú základnú slovnú zásobu v angličtine
 • ponúkame pre deti tanečný krúžok zameraný na ľudové tance, nakoľko máme vlastné kroje, v ktorých sa deti prezentujú pred rodičmi na vystúpeniach 

ZAMERANIE

Pri vykonávaní jednotlivých činností a hier sú detičky vedené k tomu, aby:​

 • sa zoznamovali s pohybom v priestore a koordináciou svojho tela
 • zdokonaľovali svoje motorické a sociálne zručnosti
 • vnímali svet okolo seba, prírodu, ročné obdobia,
 • pochopili význam a dôležitosť zdravého stravovania a osobnej hygieny
 • zlepšovali svoju komunikáciu a rečové schopnosti,
 • rozvíjali svoju kreativitu rôznymi druhmi aktivít

STRAVOVANIE

Strava podávaná deťom v našom zariadení zodpovedá výživovým odporúčaniam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže je pripravovaná v kuchyni, ktorá má povolenie variť stravu pre jasle a materské školy, preto je pravidelne hygienikmi sledovaná a kontrolovaná, čo znamená, že spĺňa požadované kritériá. Z tohto dôvodu sa nemusíte báť, nakoľko aj príprava aj prevážanie stravy prebieha podľa predpísaných noriem. Ak má dieťa nejaké zdravotné obmedzenie, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť, nakoľko je možné odoberať z jedálne aj špeciálne upravenú stravu vzhľadom na zdravotný problém, ktorý dané dieťa má - nemliečnu a bezlepkovú stravu.

Toto sú fotky z našej škôlky a jasličiek, okrem samotných priestorov aj niekoľko z našich aktivít počas roka, nech s páči, pozrite sa :) 

 

Alebo sa virtuálne porozhliadnite po našich priestoroch - dispozične sme ich už síce trošku pomenili, no aby ste mali aspoň približnú predstavu, ako to u nás vyzerá :)