Cenník

Cenník platný od 01.01.2022

 

Jasle – od 1 do 3 rokov

 

 

Celodenná starostlivosť

380 €/mesiac vrátane celodennej stravy 

Poldenná starostlivosť 

    250 €/mesiac vrátane stravy (desiata + obed)

Hodinová starostlivosť 

 4€/hod. využívaná v rámci adaptačného procesu 

 

 

 

                                                                                                                       

Škôlka – od 3 do 6 rokov

Celodenná starostlivosť

250 €/mesiac vrátane celodennej stravy 

Poldenná starostlivosť 

    200 €/mesiac vrátane stravy (desiata + obed)

Hodinová starostlivosť 

 4 €/hod. využívaná v rámci adaptačného procesu

 

 

 

 

Poldenná starostlivosť je pobyt dieťatka iba v rámci dopoludnia (max. do 12.00), nie je to teda závislé iba od počtu hodín (napr. od 11.00 do 15.00), akonáhle dieťatko ostáva na spánok, ráta sa to ako celodenná starostlivosť. 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri neprítomnosti dieťaťa sa odrátava poplatok 2% za deň, preto pri chorobe či neprítomnosti dieťaťa v zariadení z iného dôvodu je potrebné oznámiť to najneskôr ráno do 7.30 majiteľke, prípadne už deň vopred (ak je to plánované) prítomnej učiteľke pri preberaní dieťatka.