Cenník

Cenník platný od 01.01.2024

 

Jasle – od 1 do 3 rokov

 

 

         celodenná starostlivosť

 420 €/mesiac   KOMPLET ZA VŠETKO 

 strava, plienky + hyg. potreby, aktivity, darčeky... 

          poldenná starostlivosť 

 300 €/mesiac    KOMPLET ZA VŠETKO 

  strava, plienky + hyg. potreby, aktivity, darčeky... 

          hodinová starostlivosť 

 5€/hod. funguje len v rámci adaptačného procesu 

 

 

 

                                                                                                                       

Škôlka – od 3 do 6 rokov

               celodenná starostlivosť

  300 €/mesiac  KOMPLET ZA VŠETKO 

  strava, aktivity, pracovné zošity, krúžky, darčeky 

               poldenná starostlivosť 

  220 €/mesiac  KOMPLET ZA VŠETKO 

  strava, aktivity, pracovné zošity, krúžky, darčeky... 

               hodinová starostlivosť 

 5 €/hod. funguje len v rámci adaptačného procesu

 

 

 

 

Poldenná starostlivosť je pobyt dieťaťa iba v rámci dopoludnia (max. do 12.00), nie je to teda závislé iba od počtu hodín (napr. od 11.00 do 15.00), akonáhle dieťatko ostáva na spánok, ráta sa to ako celodenná starostlivosť. 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha do 5-eho v rámci daného mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti.