Cenník

Celodenná starostlivosť: 320 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                           200 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

Poldenná starostlivosť: 230 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                          150 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

 

Občasná starostlivosť: 150 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                         100 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov 

Hodinová starostlivosť: 3 €/hod. – využívaná len v adaptačnom procese

 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri chorobe či plánovanej neprítomnosti dieťaťa v jasliach je potrebné oznámiť to do 07:30, v takomto prípade sa poplatok za stravu za daný deň vráti.