Cenník

Celodenná starostlivosť: 350 €/mesiac vrátane stravy - pre deti od 1 do 3 rokov

                                            250 €/mesiac vrátane stravy - pre deti od 3 do 6 rokov

Poldenná starostlivosť: 250 €/mesiac vrátane stravy  - pre deti od 1 do 3 rokov

                                         150 €/mesiac vrátane stravy - pre deti od 3 do 6 rokov

Hodinová starostlivosť: 4 €/hod. – využívaná väčšinou v rámci adaptačného procesu

 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri neprítomnosti dieťaťa trvajúcej celý jeden týždeň je zľava z poplatku vo výške 10 %, ktorá sa odráta z nasledujúceho mesačného poplatku. Pri chorobe či plánovanej neprítomnosti dieťatka v zariadení je potrebné oznámiť to najneskôr ráno do 7.30 majiteľke, prípadne už deň vopred (ak je to plánované) prítomnej učiteľke pri preberaní dieťatka.