Cenník

Cenník platný od 01.09.2021

 

Jasle – od 1 do 3 rokov

Celodenná starostlivosť

         290 €/mesiac + strava 2,80 €/deň

Poldenná starostlivosť 

         200 €/mesiac + strava 1,80 €/deň

Občasná celodenná starostlivosť 

         200 €/mesiac + strava 2,80 €/deň

Občasná poldenná starostlivosť

         150 €/mesiac + strava 1,80 €/deň

Hodinová starostlivosť 

         4 €/hod. (využívaná len v adaptačnom procese)

 

                                                                                                                                                                                   

Škôlka – od 3 do 6 rokov

Celodenná starostlivosť

         200 €/mesiac + strava 3 €/deň

Poldenná starostlivosť 

         150 €/mesiac + strava 2 €/deň

Občasná celodenná starostlivosť 

         150 €/mesiac + strava 3 €/deň

Občasná poldenná starostlivosť

         120 €/mesiac + strava 2 €/deň

Hodinová starostlivosť 

         4 €/hod. (využívaná len v adaptačnom procese)

 

 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri neprítomnosti dieťaťa sa odrátava poplatok za stravu za daný deň, preto pri chorobe či neprítomnosti dieťaťa v zariadení z iného dôvodu je potrebné oznámiť to najneskôr ráno do 7.30 majiteľke, prípadne už deň vopred (ak je to plánované) prítomnej učiteľke pri preberaní dieťatka.