Cenník

Cenník platný od 01.09.2021

 

Jasle – od 1 do 3 rokov

Celodenná starostlivosť

         350 €/mesiac

Poldenná starostlivosť 

         250 €/mesiac

Občasná celodenná starostlivosť 

         250 €/mesiac (pre rodičov na rodič. dovolenke)

Občasná poldenná starostlivosť

         180 €/mesiac (pre rodičov na rodič. dovolenke)

Hodinová starostlivosť 

         4 €/hod. (využívaná len v adaptačnom procese)

 

                                                                                                                                                                                   

Škôlka – od 3 do 6 rokov

Celodenná starostlivosť

         200 €/mesiac

Poldenná starostlivosť 

         150 €/mesiac

Občasná celodenná starostlivosť 

         150 €/mesiac (pre rodičov na rodič. dovolenke)

Občasná poldenná starostlivosť

         120 €/mesiac (pre rodičov na rodič. dovolenke)

Hodinová starostlivosť 

         4 €/hod. (využívaná len v adaptačnom procese)

Ceny sú vrátane stravy (celodennej či poldennej – v závislosti od typu starostlivosti)

 

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri neprítomnosti dieťaťa trvajúcej celý jeden týždeň je zľava z poplatku vo výške 10 %, ktorá sa odráta z nasledujúceho mesačného poplatku. Pri chorobe či plánovanej neprítomnosti dieťatka v zariadení je potrebné oznámiť to najneskôr ráno do 7.30 majiteľke, prípadne už deň vopred (ak je to plánované) prítomnej učiteľke pri preberaní dieťatka.