Cenník

Celodenná starostlivosť: 350 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                            200 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

Poldenná starostlivosť: 250 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                         150 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov

 

Občasná celodenná starostlivosť:  250 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                                            150 €/mesiac + strava 2,50 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov 


Občasná poldenná starostlivosť:    180 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 1 do 3 rokov

                                                            120 €/mesiac + strava 2 €/deň pre deti od 3 do 6 rokov 


Hodinová starostlivosť: 4 €/hod. – využívaná len v adaptačnom procese

Úhrada platieb za príslušný mesiac prebieha najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti. Pri chorobe či plánovanej neprítomnosti dieťaťa v jasliach je potrebné oznámiť to do 07:30, v takomto prípade sa poplatok za stravu za daný deň vráti.